24.07.2024

2018-2019 оқу жылына арналған білім беру гранттарының тізімі (бакалавр)

2018-2019 оқу жылына күндізгі оқу нысаны бойынша мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандарды,магистрлерді, PhD докторларын даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырыстары бөлінді.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша бұйрық жарияланған. Министрліктің бұйрығына қоса берілген қосымшада мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ЖОО-ларда жоғары білімі бар мамандарды, магистрлерді, PhD докторларын даярлауға арналған квоталар көрсетілген.

2018-2019 оқу жылынажоғары білімі бар мамандарды  даярлауға 53594 грант, магистрлерді даярлауға 12504 грант, PhD докторларын даярлауға 2240 грант бөлінген. Мемлекет тарапынан техникалық мамандықтарға көп грант бөлінгендігін атап өткен жөн.

Мемлекеттік білім беру тапсырыстары бакалавр дәрежесі бойынша толық тізімі

2018-2019 оқу жылына арналған күндізгі оқу   нысанындағы мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандардыдаярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы

Мамандықтың коды Мамандықтың атауы Жиыны Толық оқу Қысқартылған оқу
барлығы қазақ орыс ағылш. барлығы қазақ орыс
1. Білім беру
5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 390 205 154 51 185 139 46
5В010200 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 250 180 135 45 70 53 17
5В010300 Педагогика және психология 190 130 98 32 60 45 15
5В010400 Бастапқы әскери дайындық 40 40 30 10
5В010500 Дефектология 400 380 285 95 20 15 5
5В010600 Музыкалық білім 63 48 36 12 15 11 4
5В010700 Бейнелеу өнері және сызу 50 50 38 12
5В010800 Денешынықтыру және спорт 450 300 225 75 150 113 37
5В010900 Математика 490 400 300 100 90 68 22
5В011000 Физика 490 180 135 45 250 60 45 15
5В011100 Информатика 300 30 23 7 250 20 15 5
5В011200 Химия 490 180 135 45 250 60 45 15
5В011300 Биология 545 180 135 45 250 115 86 29
5В011400 Тарих 200 140 105 35 60 45 15
5В011600 География 20 20 15 5
5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті 405 280 280 125 125
5В011800 Орыс тілі мен әдебиеті 400 320 320 80 80
5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі) 620 380 285 95 240 180 60
5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі (неміс тілі) 20 20 15 5
5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі (француз тілі) 20 20 15 5
5В012000 Кәсіптік оқыту 220 120 90 30 100 75 25
5В012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті 55 55 55
5В012300 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 206 156 117 39 50 38 12
5В012500 Химия-Биология 235 235 176 59
5В012600 Математика-Физика 235 235 176 59
5В012700 Математика-Информатика 235 235 176 59
5В012800 Физика-Информатика 236 236 177 59
5В012900 География-Тарих 190 190 143 47
5В013000 Тарих-Дінтану 190 190 143 47
Барлығы 7635 5135 3697 1438 1000 1500 1098 402
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 82
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

82
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 41
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 327
ЖИЫНЫ 8167 5135 3697 1438 1000 1500 1098 402
2. Гуманитарлық ғылымдар
5В020100 Философия 60 60 45 15
5В020200 Халықаралық қатынастар 47 47 35 12
5В020300 Тарих 93 93 70 23
5В020400 Мәдениеттану 18 18 14 4
5В020500 Филология: қазақ тілі 137 137 137
5В020500 Филология: орыс тілі 30 30 30
5В020600 Дінтану 100 100 75 25
5В020700 Аударма ісі 120 120 90 30
5В020800 Археология және этнология 43 43 32 11
5В020900 Шығыстану 90 90 68 22
5В021000 Шетел филологиясы: ағылшын тілі 75 75 56 19
5В021000 Шетел филологиясы: неміс тілі 30 30 23 7
5В021000 Шетел филологиясы: араб тілі 10 10 8 2
5В021000 Шетел филологиясы: түрік тілі 10 10 8 2
5В021000 Шетел филологиясы: корей тілі 12 12 9 3
5В021000 Шетел филологиясы: қытай тілі 100 100 75 25
5В021000 Шетел филологиясы: жапон тілі 20 20 15 5
5В021000 Шетел филологиясы: парсы тілі 5 5 4 1
5В021000 Шетел филологиясы: өзбек тілі 5 5 4 1
5В021000 Шетел филологиясы: ұйғыр тілі 5 5 4 1
5В021000 Шетел филологиясы: үнді тілі 20 20 15 5
5В021000 Шетел филологиясы: француз тілі 30 30 23 7
5В021100 Теология 30 30 23 7
5В021200 Түркітану 15 15 11 4
5В021500 Исламтану 250 250 188 62
Барлығы 1355 1355 1032 323  
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 15
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

15
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 7
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 58
ЖИЫНЫ 1450 1355 1032 323    
3. Құқық
5В030100 Құқықтану 38 38 29 9
5В030200 Халықаралық құқық 35 35 26 9
5В030300 Құқық қорғау қызметі 10 10 8 2
5В030400 Кеден ісі 5 5 4 1
Барлығы 88 88 67 21    
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 1
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

1
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 1
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 4
ЖИЫНЫ 95 88 67 21    
4. Өнер
5В040200 Аспаптық орындаушылық 7 7 5 2
5В040300 Вокалдық өнер 7 7 5 2
5В040400 Дәстүрлі музыка өнері 7 7 5 2
5В040600 Режиссура 12 12 9 3
5В040900 Хореография 9 9 7 2
5В041300 Кескіндеме 7 7 5 2
5В041400 Графика 7 7 5 2
5В041700 Сән өнері 7 7 5 2
5В041900 Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау 40 40 30 10
5В042000 Сәулет 90 90 68 22
5В042100 Дизайн 65 65 49 16
5В042200 Баспа ісі 15 15 11 4
5В041200 Операторлық өнер 7 7 5 2
Барлығы 280 280 209 71    
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 3
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

3
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 2
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 12
ЖИЫНЫ 300 280 209 71    
5. Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
5В050100 Әлеуметтану 120 120 90 30
5В050200 Саясаттану 120 120 90 30
5В050300 Психология 150 150 113 37
5В050400 Журналистика 110 110 83 27
5В050500 Аймақтану 66 66 50 16
5В050600 Экономика 160 160 120 40
5В050700 Менеджмент 115 115 86 29
5В050800 Есеп және аудит 110 110 83 27
5В050900 Қаржы 110 110 83 27
5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару 90 90 68 22
5В051100 Маркетинг 105 105 79 26
5В051200 Статистика 32 32 24 8
5В051300 Әлемдік экономика 40 40 30 10
5В051400 Қоғамдық байланыс 47 47 35 12
5В051500 Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету 20 20 15 5
5В051900 Еңбекті ұйымдастыру және нормалау 21 21 16 5
5В052100 Мемлекеттік аудит 70 70 53 17
Барлығы 1486 1486 1118 368    
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 16
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

16
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 8
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 64
ЖИЫНЫ 1590 1486 1118 368    
6. Жаратылыстану ғылымдары
5В060100 Математика 370 370 278 92
5В060200 Информатика 299 299 224 75
5В060300 Механика 200 200 150 50
5В060400 Физика 320 320 240 80
5В060500 Ядролық физика 210 210 158 52
5В060600 Химия 260 260 195 65
5В060700 Биология 350 350 263 87
5В060800 Экология 315 315 236 79
5В060900 География 200 200 150 50
5В061000 Гидрология 120 120 90 30
5В061100 Физика және астрономия 220 220 165 55
5В061200 Метеорология 91 91 68 23
Барлығы 2955 2955 2217 738    
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 32
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

32
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 16
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 126
ЖИЫНЫ 3161 2955 2217 738    
7. Техникалық ғылымдар және технологиялар
5В070100 Биотехнология 995 995 746 249
5В070200 Автоматтандыру және басқару 1530 1426 1070 356 104 78 26
5В070300 Ақпараттық жүйелер 1530 1318 989 329 212 159 53
5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 1530 1350 1013 337 180 135 45
5В070500 Математикалық және компьютерлік модельдеу 520 520 390 130
5В070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау 300 280 210 70 20 15 5
5В070700 Тау-кен ісі 400 380 285 95 20 15 5
5В070800 Мұнай газ ісі 400 350 263 87 50 38 12
5В070900 Металлургия 500 460 345 115 40 30 10
5В071000 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы 280 280 210 70
5В071100 Геодезия және картография 250 225 169 56 25 19 6
5В071200 Машина жасау 600 550 413 137 50 38 12
5В071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар 600 508 381 127 92 69 23
5В071400 Авиациялық техника және технологиялар 220 200 150 50 20 15 5
5B071500 Теңіз техникасы және технологиясы 95 75 56 19 20 15 5
5В071600 Аспап жасау 290 290 218 72
5В071700 Жылу энергетикасы 790 715 536 179 75 56 19
5В071800 Электр энергетикасы 880 720 540 180 160 120 40
5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 891 801 601 200 90 68 22
5В072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы 350 330 247 83 20 15 5
5В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 250 230 173 57 20 15 5
5В072300 Техникалық физика 160 160 120 40
5В072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) 690 640 480 160 50 38 12
5В072500 Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша) 100 100 75 25
5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы 500 475 356 119 25 19 6
5В072700 Азық–түлік өнімдерінің технологиясы 500 440 330 110 60 45 15
5В072800 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) 300 280 210 70 20 15 5
5В072900 Құрылыс 670 510 383 127 160 120 40
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру 340 340 255 85
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 280 280 210 70
5В073200 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) 260 210 158 52 50 38 12
5В073300 Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы 200 200 150 50
5В073700 Пайдалы қазбаларды байыту 90 90 68 22
5В073800 Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы 80 80 60 20
5B074300 Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану 100 100 75 25
5В074500 Көлік құрылысы 300 300 225 75
5В074600 Ғарыш техникасы және технологиялары 280 280 210 70
5В074800 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 600 600 450 150
5В075000 Метрология 30 30 23 7
5В075200 Инженерлік жүйелер және желілер 370 370 278 92
5В075300 Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы 60 60 45 15
Барлығы 19111 17548 13167 4381   1563 1175 388
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 204
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

204
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 102
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 818
ЖИЫНЫ 20439

 

17548 13167 4381   1563 1175 388
8. Ауылшаруашылық ғылымдары
5В080100 Агрономия 300 275 206 69 25 19 6
5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 250 225 169 56 25 19 6
5В080300 Аңшылықтану және аң шаруашылығы 30 30 23 7
5В080400 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау 30 30 23 7
5В080500 Су ресурстары және суды пайдалану 190 180 135 45 10 8 2
5В080600 Аграрлық техника және технология 245 235 176 59 10 8 2
5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 100 90 68 22 10 8 2
5В080800 Топырақтану және агрохимия 100 100 75 25
5В080900 Жеміс-көкөніс шаруашылығы 50 50 38 12
5В081000 Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау 36 36 27 9
5В081100 Өсімдік қорғау және карантин 126 116 87 29 10 8 2
5В081200 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету 58 58 44 14
Барлығы 1515 1425 1071 354   90 70 20
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 16
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

16
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 8
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 65
ЖИЫНЫ 1620 1425 1071 354   90 70 20
9. Қызмет көрсету
5В090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 210 135 101 34 75 56 19
5В090200 Туризм 539 389 292 97 150 113 37
5В090300 Жерге орналастыру 100 100 75 25
5В090500 Әлеуметтік жұмыс 300 280 210 70 20 15 5
5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы 140 140 105 35
5В090700 Кадастр 100 100 75 25
5В090800 Бағалау 170 170 128 42
5В090900 Логистика (сала бойынша) 220 220 165 55
5В091000 Кітапхана ісі 70 70 53 17
5В091200 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі 330 240 180 60 90 68 22
Барлығы 2179 1844 1384 460   335 252 83
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 23
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

23
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 12
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 93
ЖИЫНЫ 2330 1844 1384 460   335 252 83
10. Әскери іс және қауіпсіздік
5В100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 276 276 207 69
Бырлығы 276 276 207 69    
  Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 3
  I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

3
  Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 1
  Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 12
ЖИЫНЫ 295 276 207 69    
11. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
5В110100 Мейірбике ісі 30 30 23 7    
5В110200 Қоғамдық денсаулық сақтау 90 90 68 22    
5В110300 Фармация 67 67 50 17    
Барлығы 187 187 141 46    
  Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 2          
  I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

2          
  Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 1          
  Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 8          
ЖИЫНЫ 200 187 141 46    
12. Ветеринария
5B120100 Ветеринарлық медицина 558 558 419 139
5B120200 Ветеринарлық санитария 224 224 168 56
Барлығы 782 782 587 195        
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

(1%)

8
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

8
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 4
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 33
ЖИЫНЫ 835 782 587 195        
13. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
5B130100 Жалпы медицина 2152 2152 1614 538        
5B130200 Стоматология 25 25 19 6        
5B130300 Педиатрия 140 140 105 35        
Барлығы 2317 2317 1738 579        
  Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 20              
  I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

25              
  Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 25              
  Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 13              
  Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 100              
ЖИЫНЫ 2500              
  Мәңгілік ел жастары – индустрияға!»  жобасы шеңберінде студенттерді оқытуға, оның ішінде: 5089 5089            
Білім беру
5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 100 100
5В010200 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 130 130
5В010300 Педагогика және психология 100 100
5В010500 Дефектология 90 90
5В010900 Математика 0 0
5В113000 Биология 120 120
5В011500 Құқық және экономика негіздері 0 0
5В011600 География 75 75
5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті 0 0
5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі) 101 101
5В012000 Кәсіптік оқыту 35 35
5В012300 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 40 40
5В012600 Математика-Физика 81 81
5В012800 Физика-Информатика 81 81
5В012700 Математика-Информатика 105 105
5В012500 Химия-Биология 81 81
5В012900 География-Тарих 80 80
5В013000 Тарих-Дінтану 40 40
 Барлығы 1259 1259        
Техникалық ғылымдар және технологиялар
5В070100 Биотехнология 200 200
5В070200 Автоматтандыру және басқару 200 200
5В070300 Ақпараттық жүйелер 200 200
5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 200 200
5В070500 Математикалық және компьютерлік модельдеу 100 100
5В070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау 100 100
5В070700 Тау- кен ісі 150 150
5В070800 Мұнай газ ісі 150 150
5В070900 Металлургия 150 150
5В071000 Материал тану және жаңа материалдар технологиясы 150 150
5В071100 Геодезия және картография 150 150
5В071200 Машина жасау 200 200
5В071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар 150 150
5В071600 Аспап жасау 70 70
5В071700 Жылу энергетикасы 150 150
5В071800 Электр энергетикасы 150 150
5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 150 150
5В072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы 40 40
5В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 50 50
5В072300 Техникалық физика 40 40
5В072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) 50 50
5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы 50 50
5В072700 Азық – түлік өнімдерінің технологиясы 110 110
5В072800 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы  (сала бойынша) 100 100
5В072900 Құрылыс 110 110
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру 50 50
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 40 40
5В073200 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) 40 40
5В073700 Пайдалы қазбаларды байыту 40 40
5В073800 Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы 40 40
5В074500 Көлік құрылысы 70 70
5В074800 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 50 50
 Барлығы 3500 3500        
Ауылшаруашылық ғылымдары
5В080100 Агрономия 110 110
5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 70 70
5В080400 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау 15 15
5В080500 Су ресурстары және суды пайдалану 15 15
5В080600 Аграрлық техника және технология 15 15
5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 30 30
5В080800 Топырақтану және агрохимия 50 50
5В081100 Өсімдік қорғау және карантин 25 25
  Барлығы 330 330        
Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде Түркия Республикасынан, басқа да түркітілдес республикалардан студенттерді оқытуға 200 200    
Халықаралық келісімдер бойынша шетел азаматтарын оқытуға 140 140    
Моңғолия азаматтарын оқытуға 25 25    
М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалында студенттерді оқытуға 125 125        
«Назарбаев Университеті» ДБҰ студенттерді, оқытуға оның ішінде шетелдік азаматтарды 882 882    
Жоғары оқу орындары дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларын оқытуға 2650 2650    
Оның ішінде «Назарбаев Университеті» ДБҰ дайындық бөлімінде тыңдаушыларды оқытуға 700 700
Оның ішінде жоғары оқу орындарының дайындық бөлімінде Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарды оқытуға 1200 1200
Оның ішінде тілдік дайындығының деңгейін арттыру үшін оқытуға 450 450
Оның ішінде Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде Түрік Республикасынан, басқа түркітілдес республикалардан келген тыңдаушы-ларды оқытуға 200 200
Оның ішінде шетелден келген азаматтарды  дайындық бөлімде оқытуға 100 100
Резерв 100 100    
Қазақстан-Британ техникалық университеті
5В010900 Математика 5          
5В050600 Экономика 10
5В050700 Менеджмент 15
5В050800 Есеп және аудит 5
5В050900 Қаржы 2
5В060100 Математика 5
5В070200 Автоматтандыру және басқару 10
5В070300 Ақпараттық жүйелер 17
5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 15
5В070500 Математикалық және компьютерлік модельдеу 15
5В070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау 20
5В070800 Мұнай-газ ісі 15
5В071500 Теңіз техникасы мен технологиялар 19
5В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 20
5В072900 Құрылыс 20
Барлығы 193      
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 2          
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

2          
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 1          
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 8          
ЖИЫНЫ 206          
Мәскеу авиация институтының «Восход» филиалы
24.05.03 Ұшатын аппараттарды сынау 25
09.03.04 Информатика және есептеу техникасы 4
01.03.04 Қолданбалы математика 12
38.03.02 Менеджмент 4
Барлығы 45      
Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті
5В050400 Журналистика 47
5В050700 Менеджмент 30
5В050900 Қаржы 40
5В060200 Информатика 60
5В070300 Ақпараттық жүйелер 230
5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 230
5В070500 Математикалық және компьютерлік модельдеу 60
5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 70
5В100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 200
5В011100 Информатика 31
5В011000 Физика 30
 Барлығы 1028          
  Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 11          
  I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

11          
  Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 6          
  Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 44          
ЖИЫНЫ 1100          
Қаржы академиясы
5В050600 Экономика 7
5В050700 Менеджмент 8
5В050800 Есеп және аудит 7
5В050900 Қаржы 8
5В070300 Ақпараттық жүйелер 5
5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 5
5В030400 Кеден ісі 5
 Барлығы 45          
  Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) 1
  I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота

(1%)

1
  Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) 1
  Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4%) 2
Барлығы 50      
ЖИЫНЫ 53594              

 “KAZBILIM” ақпарат

 

-ЖАРНАМА-spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- ЖАРНАМА -spot_img

СОҢҒЫ ЖАЗБА