24.05.2024

Білім беру гранттарының тізімі (Бакалавриат)

2022-2023 оқу жылына
арналған білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары білімі бар
кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік
білім беру тапсырысы

[dflip id="12792" ][/dflip]

 

Даярлау бағытының коды және атауы Білім беру бағдарламасы
тобының коды
Білім беру бағдарламалары
тобының атауы
Барлығы Толық оқу Қысқартылған оқу
Барлығы Тілдік дайындығын күшейту үшін Барлығы
6B01 Педагогикалық ғылымдар
6B011 Педагогика және психология В001 Педагогика және психология 230 200 30
6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
педагогикасы
В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 880 730 150
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді
даярлау
В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 643 563 80
В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 250 210 40
В006 Музыка мұғалімдерін даярлау 40 35 5
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер
даярлау
В009 Математика мұғалімдерін даярлау 600 560 40
В010 Физика мұғалімдерін даярлау 860 620 200 40
В011 Информатика мұғалімдерін даярлау 750 510 200 40
В012 Химия мұғалімдерін даярлау 830 590 200 40
В013 Биология мұғалімдерін даярлау 810 570 200 40
В014 География мұғалімдерін даярлау 250 210 40
6В016 Гуманитарлық пәндер
бойынша мұғалімдер даярлау
В015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау 400 350 50
6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді
даярлау
В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 680 630 50
В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 680 630 50
В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 680 655 25
6В018 Әлеуметтік
педагогтарды даярлау
В019 Әлеуметтік педагогтарды
даярлау
400 400
6В019 Арнайы педагогика В020 Арнайы педагогика 415 355 60
Жиыны: 9398 7818 800 780
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар үшін квота (1 %)
100
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен
мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)
100
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының
қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %)
50
Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)
432
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп
отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)
530
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар
отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
100
Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы
мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
100
Жиыны: 1412
Барлығы: 10810
6B02
Өнер және гуманитарлық ғылымдар
6В021 Өнер В021 Орындаушылық өнер 34 34
В027 Театр өнері 40 35 5
В028 Хореография 45 40 5
В029 Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс 100 90 10
В030 Бейнелеу өнері 46 36 10
В031 Сән, дизайн 190 170 20
6B022 Гуманитарлық ғылымдар В032 Философия және этика 110 110
В033 Дінтану және теология 200 170 30
В034 Тарих 82 77 5
В035 Түркітану және шығыстану 80 80
В134 Археология және этнология 35 35
6B023 Тілдер және әдебиет В036 Аударма ісі 335 305 30
В037 Филология 100 100
Барлығы 1397 1279 118
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар үшін квота (1 %)
16
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен
мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)
16
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан
соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота
(0,5 %)
8
Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)
65
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала
тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)
81
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар
отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
16
Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы
мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
16
Барлығы 218
Жиыны 1615
6B03
Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат
6B031 Әлеуметтік ғылымдар В038 Әлеуметтану 117 107 10
В039 Мәдениеттану 30 30
В040 Саясаттану 92 92
В140 Халықаралық қатынастар және дипломатия 80 80
В041 Психология 300 290 10
6В032 Журналистика және ақпарат В042 Журналистика және репортер ісі 197 197
В043 Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат
ісі
25 20 5
Жиыны: 841 816 25
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар үшін квота (1 %)
9
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен
мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)
9
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан
соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота
(0,5 %)
4
Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)
35
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала
тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)
44
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар
отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
9
Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы
мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
9
Жиыны: 119
Барлығы: 960
6B04
Бизнес, басқару және құқық
6B041 Бизнес және басқару В044 Менеджмент және басқару 325 325
В045 Аудит және салық салу 146 146
В046 Қаржы, экономика, банк
және сақтандыру ісі
368 368
В047 Маркетинг және жарнама 95 95
В048 Еңбек дағдылары 25 25
6B042 Құқық В049 Құқық 100 100
Жиыны: 1059 1059
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар үшін квота (1 %)
12
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен
мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)
12
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан
соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота
(0,5 %)
6
Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)
49
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала
тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)
61
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар
отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
12
Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы
мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
12
Барлығы 164
Жиыны 1223
6B05
Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
6B051
Биологиялық және сабақтас ғылымдар
B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар 790 770 20
6B052 Қоршаған орта В051 Қоршаған орта 507 497 10
В052 Жер туралы ғылым 700 690 10
6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар В053 Химия 1163 1158 5
В054 Физика 1023 1018 5
6B054 Математика және статистика В055 Математика және статистика 745 735 10
В056 Механика 526 476 50
Жиыны: 5454 5344 110
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар үшін квота (1 %)
62
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен
мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)
62
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан
соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота
(0,5 %)
30
Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)
247
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала
тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)
309
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар
отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
62
Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы
мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
62
Жиыны: 834
Барлығы: 6288
6B06
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар В057 Ақпараттық технологиялар 4098 3948 150
6B063 Ақпараттық қауіпсіздік В058 Ақпараттық қауіпсіздік 2781 2631 150
6B062 Телекоммуникациялар В059 Коммуникациялар және коммуникациялық
технологиялар
1000 1000
Жиыны: 7879 7579 300
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар үшін квота (1 %)
90
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен
мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)
90
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан
соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота
(0,5 %)
45
Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)
364
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала
тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)
455
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар
отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
90
Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы
мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
90
Жиыны: 1224
Барлығы: 9103
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
6B071
Инженерия және инженерлік іс
В060 Химиялық инженерия және процестер 890 840 50
В061 Материалтану және технологиялар 165 160 5
В062 Электр техникасы және энергетика 1863 1858 5
В162 Жылу энергетикасы 20 20
В063 Электр техникасы және автоматтандыру 913 893 20
В064 Механика және металл өңдеу 1605 1555 50
В065 Автокөлік құралдары 687 667 20
В066 Теңіз көлігі және технологиялары 140 130 10
В067 Әуе көлігі және технологиялары 270 260
В167 Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда
пайдалану
130 120
В165 Магистралды желілер және инфрақұрылым 60 60
В166 Көліктік имараттар 245 245
6B072 Өндірістік және өңдеу салалары В068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі 865 805 60
В069 Материалдар өндірісі
(шыны, қағаз, пластик, ағаш)
190 170 20
В070 Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары 900 860 40
В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру 1700 1650 50
В171 Металлургия 35 35
В271 Мұнай-газ ісі 30 30
В072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 930 890 40
6B073 Сәулет және құрылыс В073 Сәулет 450 450
В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық
құрылыс
2700 2650 50
В075 Кадастр және жерге орналастыру 280 270 10
6B075
Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
В076 Стандарттау, сертификаттау
және метрология (сала бойынша)
330 290 40
Жиыны: 15398 14823 575
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар үшін квота (1 %)
177
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер,
мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)
177
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан
соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота
(0,5 %)
88
Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)
711
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала
тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)
889
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы
балалар үшін квота (1%)
177
Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы
мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
177
Жиыны: 2396
Барлығы: 17794
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
6B081 Агрономия В077 Өсімдік шаруашылығы 530 430 100
6B082 Мал шаруашылығы В078 Мал шаруашылығы 375 325 50
6B083 Орман шаруашылығы В079 Орман шаруашылығы 210 160 50
6B084 Балық шаруашылығы В080 Балық шаруашылығы 110 110
6B086
Су ресурстары және суды пайдалану
В082 Су ресурстары және суды
пайдалану
274 184 90
6B087 Агроинженерия В183 Агроинженерия 340 240
Жиыны: 1839 1449 390
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар үшін квота (1 %)
21
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен
мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)
21
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан
соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота
(0,5 %)
10
Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)
84
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала
тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)
106
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар
отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
21
Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы
мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
21
Жиыны: 284
Барлығы: 2123
6B09 Ветеринария
6В091 Ветеринария В083 Ветеринария 802 752 50
Барлығы: 802 752 50
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар үшін квота (1 %)
9
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен
мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)
9
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан
соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота
(0,5 %)
4
Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)
37
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала
тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)
46
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар
отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
9
Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы
мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
9
Жиыны: 123
Барлығы: 925
6B11 Қызмет көрсету
6B111 Қызмет көрсету саласы В091 Туризм 365 315 50
В092 Тынығу 180 180
В093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі 360 310 50
6B112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау В094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар 300 300
6B113 Көлік қызметтері В095 Көлік қызметтері 348 298 50
6B114 Әлеуметтік жұмыс В090 Әлеуметтік жұмыс 350 350
Жиыны: 1903 1753 150
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар үшін квота (1 %)
22
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен
мүгедектер, мгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)
22
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан
соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота
(0,5 %)
11
Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)
88
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала
тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)
110
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар
отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
22
Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы
мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)
22
Жиыны: 297
Барлығы: 2200
Резерв 100
Барлығы: 53141
Қазақстан
Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге қоныс аударған ауыл жастары
арасынан шыққан Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға, оның ішінде:
Даярлау бағытының коды және атауы Білім беру бағдарламасы
тобының коды
Білім беру бағдарламалары
тобының атауы
Барлығы Толық оқу Қысқартылған оқу
Барлығы Тілдік дайындығын күшейту үшін Барлығы
6B01 Педагогикалық ғылымдар
6B011 Педагогика және психология В001 Педагогика және психология 60
6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
педагогикасы
В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 600
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді
даярлау
В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 230
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер
даярлау
В009 Математика мұғалімдерін даярлау 100
В010 Физика мұғалімдерін даярлау 80
В011 Информатика мұғалімдерін даярлау 70
В012 Химия мұғалімдерін даярлау 80
В013 Биология мұғалімдерін даярлау 90
В014 География мұғалімдерін даярлау 90
6В016 Гуманитарлық пәндер
бойынша мұғалімдер даярлау
В015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау 90
6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді
даярлау
В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 200
В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 220
В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 220
6В018 Әлеуметтік педагогтарды даярлау В019 Әлеуметтік педагогтарды
даярлау
90
6В019 Арнайы педагогика В020 Арнайы педагогика 43
Жиыны: 2263
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар В057 Ақпараттық технологиялар 150
6B063 Ақпараттық қауіпсіздік В058 Ақпараттық технологиялар 150
6B062 Телекоммуникациялар В059 Ақпараттық қауіпсіздік 84
Жиыны: 384
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
6B071
Инженерия және инженерлік іс
В060 Химиялық инженерия және процестер 50
В062 Электр техникасы және энергетика 150
В063 Электр техникасы және автоматтандыру 10
В064 Механика және металл өңдеу 200
В065 Автокөлік құралдары 50
6B072 Өндірістік және өңдеу салалары В068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі 100
В069 Материалдар өндірісі
(шыны, қағаз, пластик, ағаш)
15
В070 Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары 25
В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру 125
В072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 15
6B073 Сәулет және құрылыс В073 Сәулет 24
В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық
құрылыс
150
В075 Кадастр және жерге орналастыру 10
6B075
Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
В076 Стандарттау, сертификаттау
және метрология (сала бойынша)
10
Жиыны: 934
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
6B081 Агрономия В077 Өсімдік шаруашылығы 12
6B082 Мал шаруашылығы В078 Мал шаруашылығы шаруашылығы 10
6B083 Орман
шаруашылығы
В079 Орман
шаруашылығы
10
6B086
Су ресурстары және суды пайдалану
В082 Су ресурстары және суды
пайдалану
10
6B087 Агроинженерия В183 Агроинженерия 30
Жиыны: 72
Барлығы: 3653
Мәскеу авиация
институтының “Восход” филиалы
24.05.03 Ұшатын аппараттарды сынау 25
09.03.01 Информатика және есептеу техника 12
01.03.04 Қолданбалы математика 4
38.03.02 Менеджмент 4
Барлығы: 45
Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік
университетінде Түрік Республикасынан, басқа түркітілдес республикалардан
келген тыңдаушыларды оқытуға
200
Халықаралық келісімдер бойынша шетел
азаматтарын оқытуға
140
Моңғолия азаматтарын оқытуға 25
М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік
университетінің Қазақстандағы филиалында студенттерді оқытуға
125
“Назарбаев
Университеті” ДБҰ студенттерін оқытуға
1192
“Назарбаев Университеті” ДБҰ дайындық
бөлімінде тыңдаушыларды оқытуға
600
Жоғары оқу орындары дайындық бөлімдерінің
тыңдаушыларын оқытуға
1300
Оның ішінде тілдік дайындығының деңгейін
арттыру үшін оқытуға
200
Халықаралық жоғары оқу орындарының филиалдарында студенттерді оқытуға 200
Оның ішінде Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық
қазақ-түрік университетінде Түрік Республикасынан, басқа түркітілдес
республикалардан келген тыңдаушыларды оқытуға
200
Оның ішінде шетелден келген азаматтарды
дайындық бөлімде оқытуға
50
Шетел азаматтарына, оның ішінде ұлты қазақ
болып табылатын, Қазақстан Республикасы азаматы болып табылмайтын тұлғалар
үшін стипендиалды бағдарлама
490

 

2022
– 2023 оқу жылына
халық тығыз қоныстанған және батыс өңірлердің жастарын
жетекші жоғары оқу орындарында оқыту үшін мемлекеттік білім беру тапсырысы

Атырау облысы
Даярлау бағытының коды және атауы Білім беру
бағдарламасы тобының коды
Білім беру
бағдарламалары тобының атауы
Барлығы Толық оқу Қысқартылған
оқу
Барлығы Тілдік
дайындығын күшейту үшін
Барлығы
6B01 Педагогикалық ғылымдар
6B011
Педагогика және психология
В001 Педагогика
және психология
30 28 2
6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы В002 Мектепке
дейінгі оқыту және тәрбиелеу
125 120 5
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау В003 Бастауышта
оқыту педагогикасы мен әдістемесі
61 58 3
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау В009 Математика
мұғалімдерін даярлау
64 61 3
В010 Физика
мұғалімдерін даярлау
86 86
В011 Информатика
мұғалімдерін даярлау
57 57
В012 Химия
мұғалімдерін даярлау
90 90
В013 Биология
мұғалімдерін даярлау
90 90
В014 География мұғалімдерін
даярлау
17 17
6В016
Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау
В015 Гуманитарлық
пәндер мұғалімдерін даярлау
47 47
6В017
Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау
В016 Қазақ тілі
мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
39 37 2
В017 Орыс тілі
мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
51 49 2
В018 Шет тілі
мұғалімдерін даярлау
54 52 2
6В018
Әлеуметтік педагогтарды
даярлау
В019 Әлеуметтік
педагогтарды даярлау

26

26
6В019
Арнайы педагогика
В020 Арнайы
педагогика

45

45
Барлығы: 880 861 19
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика
және статистика
6B051
Биологиялық және сабақтас ғылымдар
B050 Биологиялық
және сабақтас ғылымдар
45 45
6B052
Қоршаған орта
В051 Қоршаған
орта
25 25
В052 Жер туралы
ғылым
32 32
6B053
Физикалық және химиялық ғылымдар
В053 Химия 51 50 1
В054 Физика 67 67
6B054
Математика және статистика
В055 Математика
және статистика
40 40
В056 Механика 21 21
Барлығы 280 279 1
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6B061
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
В057 Ақпараттық
технологиялар
612 597 15
6B063
Ақпараттық қауіпсіздік
В058 Ақпараттық
қауіпсіздік
497 493 4
6B062
Телекоммуникациялар
В059 Коммуникациялар
және коммуникациялық технологиялар
129 129
Барлығы: 1240 1221 19
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс
салалары
6B071
Инженерия және инженерлік іс
В060 Химиялық
инженерия және процестер
99 94 5
В061 Материалтану
және технологиялар
18 16 2
В062 Электр
техникасы және энергетика
202 197 5
В162 Жылу
энергетикасы
2 2
В063 Электр
техникасы және автоматтандыру
79 71 8
В064 Механика
және металл өңдеу
171 168 3
В065 Автокөлік
құралдары
56 55 1
В066 Теңіз көлігі
және технологиялары
15 15
В067 Әуе көлігі
және технологиялары
31 31
В167 Әуе көлігі және технологиялар 13 13
В165 магистралдық желілер және инфрақұрылым 6 6
В166 Көлік құрылыстары 28 28
6B072
Өндірістік және өңдеу салалары
В068 Азық-түлік
өнімдерінің өндірісі
93 91 2
В069 Материалдар
өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш)
22 22
В070 Тоқыма:
киім, аяқ киім және былғары бұйымдары
85 84 1
В071 Тау-кен ісі
және пайдалы қазбаларды өндіру
184 179 5
В171 Металлургия 8 8
В072 Фармацевтикалық
өндіріс технологиясы
100 100
6B073
Сәулет және құрылыс
В073 Сәулет 38 37 1
В074 Қала
құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс
281 277 4
В075 Кадастр
және жерге орналастыру
31 30 1
6B075 Стандарттау,
сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
В076 Стандарттау,
сертификаттау және метрология (сала бойынша)
37 37
Жиыны: 4000 3923 77
Манғыстау облысы
Даярлау
бағытының коды және атауы
Білім беру
бағдарламасы тобының коды
Білім беру
бағдарламалары тобының атауы
Барлығы Толық оқу Қысқартылған оқу
Барлығы Тілдік
дайындығын күшейту үшін
Барлығы
6B01 Педагогикалық ғылымдар
6B011
Педагогика және психология
В001 Педагогика
және психология
45 43 2
6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
педагогикасы
В002 Мектепке
дейінгі оқыту және тәрбиелеу
187 177 10
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау В003 Бастауышта
оқыту педагогикасы мен әдістемесі
91 88 3
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау В009 Математика
мұғалімдерін даярлау
96 93 3
В010 Физика
мұғалімдерін даярлау
129 129
В011 Информатика
мұғалімдерін даярлау
85 82 3
В012 Химия
мұғалімдерін даярлау
225 225
В013 Биология
мұғалімдерін даярлау
135 135
В014 География
мұғалімдерін даярлау
26 26
6В016
Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау
В015 Гуманитарлық
пәндер мұғалімдерін даярлау
70 70
6В017
Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау
В016 Қазақ тілі
мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
58 56 2
В017 Орыс тілі
мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
77 73 4
В018 Шет тілі
мұғалімдерін даярлау
81 78 3
6В018
Әлеуметтік педагогтарды
даярлау
В019 Әлеуметтік
педагогтарды даярлау

39

39
6В019
Арнайы педагогика
В020 Арнайы
педагогика

67

45
Барлығы: 1320 1290 30
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика
және статистика
6B051
Биологиялық және сабақтас ғылымдар
B050 Биологиялық
және сабақтас ғылымдар
67 67
6B052
Қоршаған орта
В051 Қоршаған
орта
37 36 1
В052 Жер туралы
ғылым
48 48
6B053
Физикалық және химиялық ғылымдар
В053 Химия 77 77
В054 Физика 100 100
6B054
Математика және статистика
В055 Математика
және статистика
60 59 1
В056 Механика 31 31
Барлығы 420 418 2
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6B061
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
В057 Ақпараттық
технологиялар
919 915 4
6B063
Ақпараттық қауіпсіздік
В058 Ақпараттық
қауіпсіздік
794 736 13
6B062 Телекоммуникациялар В059 Коммуникациялар
және коммуникациялық технологиялар
194 194
Барлығы: 1860 1843 17
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс
салалары
6B071
Инженерия және инженерлік іс
В060 Химиялық
инженерия және процестер
149 149
В061 Материалтану
және технологиялар
27 27
В062 Электр
техникасы және энергетика
303 298 5
В162 Жылу
энергетикасы
4 4
В063 Электр
техникасы және автоматтандыру
119 113 6
В064 Механика
және металл өңдеу
256 252 4
В065 Автокөлік құралдары 83 78 5
В066 Теңіз
көлігі және технологиялары
23 23
В067 Әуе көлігі
және технологиялары
46 46
В167 Әуе көлігі және технологиялар 19 19
В165 магистралдық желілер және инфрақұрылым 9 9
В166 Көлік құрылыстары 41 41
6B072
Өндірістік және өңдеу салалары
В068 Азық-түлік
өнімдерінің өндірісі
140 137 3
В069 Материалдар
өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш)
33 33
В070 Тоқыма:
киім, аяқ киім және былғары бұйымдары
128 125 3
В071 Тау-кен ісі
және пайдалы қазбаларды өндіру
276 274 2
В171 Металлургия 11 11
В072 Фармацевтикалық
өндіріс технологиясы
151 149 2
6B073
Сәулет және құрылыс
В073 Сәулет 87 54 3
В074 Қала
құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс
421 418 3
В075 Кадастр
және жерге орналастыру
47 47
6B075
Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
В076 Стандарттау,
сертификаттау және метрология (сала бойынша)
56 54 2
Жиыны: 6000 5913 87
Барлығы: 10000 9836 164

 

2022 – 2023 оқу жылына сенімгерлік басқарудағы жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру ұйымдары студенттерді оқытуға («М. Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті» КеАҚ) арналған білім мемлекеттік білім беру
тапсырысы

Даярлау бағытының коды және атауы

 

Білім беру бағдарламалары тобының атауы

Барлығы

Толық оқу Қысқартылған оқу
Барлығы Тілдік дайындығын күшейту үшін Барлығы
6B01 Педагогикалық ғылымдар
6B011 Педагогика және психология В001 Педагогика және психология 50 50
В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 50 50
6B05
Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар 150 150
В053 Химия 100 100
В054 Физика 100 100
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
В057 Ақпараттық технологиялар 160 160
В059 Коммуникациялар және коммуникациялық
технологиялар
120 120
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары В060 Химиялық инженерия және процестер 100 100
В062 Электр техникасы және энергетика 120 120
В064 Механика және металл өңдеу 100 100
В068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі 150 150
В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық
құрылыс
100 100
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар В077 Өсімдік шаруашылығы 200 200
Жиыны: 1500 1500

 

2022 – 2023 оқу жылына білім беру бағдарламаларының топтары бойынша жоғары
білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
орналастырылатын жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының
тізбесі

 

Толық оқу

B001 – Педагогика және психология

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

5

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

13

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

15

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Академик
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

17

«Қ.
Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

18

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

19

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

20

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

21

«Астана халықаралық
университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

22

«Сулейман Демирель атындағы университет» мекемесі

23

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B002 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

13

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

14

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

15

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Қ. Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

19

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

20

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

21

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

22

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

23

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

 B003 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен
әдістемесі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

3

«М.Х. Дулати атындағы
Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«Еуразия гуманитарлық институты» жоғары білім мекемесі

6

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

7

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

11

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

17

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

19

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

20

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

21

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

22

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

23

«Астана халықаралық
университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

24

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

25

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

 B005 – Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Павлодар педагогикалық
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

5

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

10

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

14

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

18

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

19

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

20

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

21

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

22

«Қазақ спорт
және туризм академиясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

23

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

24

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

25

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

26

«Дене
шынықтыру және бұқаралық спорт академиясы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

B006 – Музыка мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

4

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

9

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

13

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

15

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

17

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

B009 – Математика мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

4

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Семей қаласының
Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

13

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

19

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

20

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

21

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

22

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

23

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B010 – Физика мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

13

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

17

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

19

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

20

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

21

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

22

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B011 – Информатика мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

13

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

14

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

15

«Қорқыт Ата атындағы
Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

18

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

19

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

20

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

B012 – Химия мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

6

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

9

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

11

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

13

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

17

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

18

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

19

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

20

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

21

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

22

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B013 – Биология мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

10

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

11

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

13

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Қ. Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

18

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

19

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

20

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B014 – География мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

6

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

11

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

19

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

20

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

21

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

22

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

B015 – Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін
даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

11

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

15

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

18

«Махамбет Өтемісов
атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

19

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

20

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

21

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

22

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B016 – Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін
даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

4

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

6

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

7

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

9

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

11

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

16

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

19

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

20

«Ш. Есенов атындағы
Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

21

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

22

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

23

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

24

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

25

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B017 – Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін
даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

5

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Павлодар педагогикалық
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

12

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

14

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

17

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

18

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

19

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

20

«Қ. Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

21

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

22

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

23

«Халел Досмұхамедов
атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

24

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

 B018 – Шет тілі мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

6

«Нұр-Мүбарак»
Египет ислам мәдениеті университеті» жеке мекемесі

7

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

9

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті»
акционерлік қоғамы

12

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

13

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

17

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

19

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

20

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

21

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

22

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

23

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

24

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

25

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

26

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

27

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

 B019 – Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

13

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

B020 – Арнайы педагогика

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

B021 – Орындаушылық өнер

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

3

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B027 – Театр өнері

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

3

«Тұран»
университеті» мекемесі

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B028 – Хореография

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

3

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

7

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B029 – Аудиовизуалды құрылғылар және медиа
өндіріс

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Тұран»
университеті» мекемесі

 B030 – Бейнелеу өнері

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

B031 -Сән, дизайн

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Еуразия
технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

6

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

10

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

11

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

12

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

16

«Қазақ
технология және бизнес университеті» акционерлік қоғамы

17

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

19

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

20

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

21

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

22

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

23

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

B032 – Философия және этика

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B033 – Дінтану және теология

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

3

«Нұр-Мүбарак»
Египет ислам мәдениеті университеті» жеке мекемесі

4

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

B034 – История

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

3

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

6

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

14

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

16

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

B134 – Археология және
этнология

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

3

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

6

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

14

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B035 – Түркітану және шығыстану

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

3

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B036 – Аударма ісі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

4

«Тұран»
университеті» мекемесі

5

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

7

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«М.С.Нарикбаев
атындағы КазГЮУ» акционерлік қоғамы

11

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

12

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті»
акционерлік қоғамы

14

«М.Х. Дулати атындағы
Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

16

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Еуразия
гуманитарлық институты» жоғары білім мекемесі

18

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

19

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

20

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

21

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

22

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

23

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

24

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

25

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

26

«М. Әуезов атындағы
Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

27

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B037 – Филология

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

5

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

8

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

13

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«М.С.Нарикбаев
атындағы КазГЮУ» акционерлік қоғамы

17

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

19

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

20

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

21

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B038 – Әлеуметтану

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B039 – Мәдениеттану

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B040 – Саясаттану

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Тұран»
университеті» мекемесі

5

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

B041 – Психология

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

8

«Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

9

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Тұран»
университеті» мекемесі

13

«М.С.Нарикбаев
атындағы КазГЮУ» акционерлік қоғамы

14

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

16

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

19

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

20

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

21

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B042 – Журналистика және репортер ісі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Тұран»
университеті» мекемесі

6

«Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті»
акционерлік қоғамы

7

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

9

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

11

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Astana IT University» білім мекемесі

13

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«Алматы
менеджмент университеті» білім мекемесі

15

«М.С.Нарикбаев
атындағы КазГЮУ» акционерлік қоғамы

16

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

18

«Халықаралық
ақпараттық технологиялар университеті» акционерлік қоғамы

19

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

20

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

21

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

22

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

23

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B043 – Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу
және мұрағат ісі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

4

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

6

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

B044 – Менеджмент және басқару

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымдарының атауы

1

«Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

2

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қазақстан-Британ
техникалық университеті» акционерлік қоғамы

5

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

7

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«М. Дулатов
атындағы Қостанай инженерлік- экономикалық университеті» жеке мекемесі

9

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

11

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

16

«М.С.Нарикбаев
атындағы КазГЮУ» акционерлік қоғамы

17

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Сафи Өтебаев атындағы
Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

19

«Абай
Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті» мекемесі

20

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

21

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

22

«Astana IT University» білім мекемесі

23

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

24

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

25

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

26

«Алматы
менеджмент университеті» білім мекемесі

27

«Тұран»
университеті» мекемесі

28

«Esil
University» мекемесі

29

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

30

«Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті»
акционерлік қоғамы

31

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

32

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

33

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

34

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

35

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

36

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

37

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

38

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

39

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

40

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

41

«Халықаралық
ақпараттық технологиялар университеті» акционерлік қоғамы

42

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

43

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

44

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

45

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

B045 – Аудит және салық салу

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

2

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

5

«Қазақстан-Британ
техникалық университеті» акционерлік қоғамы

6

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

8

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

9

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

12

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

16

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«М.С.Нарикбаев
атындағы КазГЮУ» акционерлік қоғамы

18

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

19

«Абай Мырзахметов
атындағы Көкшетау университеті» мекемесі

20

«Сафи Өтебаев
атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

21

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

22

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

23

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

24

«Алматы
менеджмент университеті» білім мекемесі

25

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

26

«Тұран»
университеті» мекемесі

27

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

28

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

29

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

30

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

31

«Әбілқас Сағынов
атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

32

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

33

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

34

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

35

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

36

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

37

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

38

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

39

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

40

«Еуразия
технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B046 – Қаржы, экономика, банк және
сақтандыру ісі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

2

«Қазақстан-Британ
техникалық университеті» акционерлік қоғамы

3

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

5

«Абай
Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті» мекемесі

6

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

8

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Халықаралық
ақпараттық технологиялар университеті» акционерлік қоғамы

12

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

13

«М.С.Нарикбаев
атындағы КазГЮУ» акционерлік қоғамы

14

«Торайғыров университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

16

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

17

«М.Х. Дулати атындағы
Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

19

«Алматы
менеджмент университеті» білім мекемесі

20

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

21

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

22

«Тұран»
университеті» мекемесі

23

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

24

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

25

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

26

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

27

«Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті»
акционерлік қоғамы

28

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

29

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

30

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

31

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

32

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

33

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

34

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

35

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

36

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

37

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

38

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

39

«Еуразия
технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B047 – Маркетинг және жарнама

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

3

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қазақстан-Британ
техникалық университеті» акционерлік қоғамы

5

«Тұран»
университеті» мекемесі

6

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Алматы
менеджмент университеті» білім мекемесі

10

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

13

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

14

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

16

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Сулейман Демирель
атындағы университет» мекемесі

 B048 – Еңбек дағдылары

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B049 – Құқық

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М.С.Нарикбаев
атындағы КазГЮУ» акционерлік қоғамы

4

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Алматы
менеджмент университеті» білім мекемесі

6

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

9

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B050 – Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қарағанды
медициналық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

4

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

6

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

9

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

11

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Қазақстан
инженерлік-технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

13

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

16

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

18

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

19

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

20

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

21

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

22

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

23

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

24

«Халел Досмұхамедов
атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

25

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B051 – Қоршаған орта

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

5

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

11

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

13

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Абай
Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті» мекемесі

16

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

17

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

18

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

19

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

20

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

21

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

22

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

23

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

24

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

25

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

26

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

27

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

28

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B052 – Жер туралы ғылым

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

6

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B053 – Химия

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B054 – Физика

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

5

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

6

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

9

«Торайғыров университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

11

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

17

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B055 – Математика және статистика

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«НАРХОЗ Университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Халел Досмұхамедов
атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

10

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

11

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

13

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B056 – Механика

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

B057 – Ақпараттық технологиялар

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

2

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қазақстан-Британ
техникалық университеті» акционерлік қоғамы

4

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

5

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

8

«Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

12

«Қазақстан
инженерлік-технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

13

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

14

«Сафи Өтебаев
атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

15

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

16

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

17

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

18

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

19

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

20

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

21

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

22

«Astana IT University» білім мекемесі

23

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

24

«Алматы
менеджмент университеті» білім мекемесі

25

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

26

«Әбілқас Сағынов
атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

27

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

28

«Тұран»
университеті» мекемесі

29

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

30

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

31

«Халықаралық
ақпараттық технологиялар университеті» акционерлік қоғамы

32

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

33

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

34

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

35

«Жәңгір хан атындағы
Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

36

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

37

«Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

38

«Қ. Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

39

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

40

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

41

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

42

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

43

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

44

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B058 – Ақпараттық қауіпсіздік

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

2

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Astana IT University» білім мекемесі

5

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«Халықаралық ақпараттық
технологиялар университеті» акционерлік қоғамы

8

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

B059 – Коммуникациялар және
коммуникациялық технологиялар

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

2

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

3

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Тұран»
университеті» мекемесі

6

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Қазақстан
инженерлік-технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

9

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

11

«Astana IT University» білім мекемесі

12

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

13

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

17

«Логистика және
көлік академиясы» акционерлік қоғамы

18

«Халықаралық
ақпараттық технологиялар университеті» акционерлік қоғамы

 B060 – Химиялық инженерия және процестер

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қазақстан-Британ
техникалық университеті» акционерлік қоғамы

3

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

4

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

6

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Сафи Өтебаев
атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«М.Х. Дулати атындағы
Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

13

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B061 – Материалтану және технологиялар

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

6

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

B062 – Электр техникасы және энергетика

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

3

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

4

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

7

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

10

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

11

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Сафи Өтебаев
атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

15

«Ш. Есенов атындағы
Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

16

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

17

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

18

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

19

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

20

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

21

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

22

«Логистика және
көлік академиясы» акционерлік қоғамы

23

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

24

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

25

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

26

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

B063 – Электр техникасы және
автоматтандыру

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

2

«Қазақстан-Британ
техникалық университеті» акционерлік қоғамы

3

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

4

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

5

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

7

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

9

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Сафи Өтебаев
атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

14

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

17

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Логистика және
көлік академиясы» акционерлік қоғамы

19

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

20

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

21

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

22

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B064 – Механика және металл өңдеу

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

2

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«С.Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

4

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

7

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

11

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

12

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Қазақстан
инженерлік-технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

14

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

16

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

17

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

19

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

20

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

21

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

22

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

B065 – Автокөлік құралдары

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати атындағы
Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

9

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

10

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

14

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

17

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

19

«Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

20

«Л.Б. Гончаров
атындағы Қазақ автомобиль-жол институты» мекемесі

21

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

22

«Логистика және
көлік академиясы» акционерлік қоғамы

 B066 – Теңіз көлігі және технологиялары

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Қазақстан-Британ
техникалық университеті» акционерлік қоғамы

2

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B067 – Әуе көлігі және технологиялары

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

2

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Азаматтық
Авиация Академиясы» акционерлік қоғамы

B068 – Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

3

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

7

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Қазақстан
инженерлік-технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

9

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Жәңгір хан атындағы
Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

16

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

17

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B069 – Материалдар өндірісі (шыны, қағаз,
пластик, ағаш)

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

2

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

3

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қ. Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

B070 – Тоқыма: киім, аяқ киім және
былғары бұйымдары

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

3

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

4

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B071 – Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды
өндіру

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Қазақстан-Британ
техникалық университеті» акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

14

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

15

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Сафи Өтебаев
атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B072 – Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«С.Ж.
Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

2

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қарағанды
медициналық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Оңтүстік
Қазақстан медицина академиясы» акционелік қоғамы

7

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B073 – Сәулет

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

7

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

B074 – Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары
және азаматтық құрылыс

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

2

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

6

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Сафи Өтебаев
атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

11

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

15

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

17

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

18

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

19

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

20

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

21

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

22

«Л.Б. Гончаров
атындағы Қазақ автомобиль-жол институты» мекемесі

B075 – Кадастр және жерге орналастыру

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

2

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

6

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

9

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

11

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

12

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B076
– Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

4

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

5

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

6

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

8

«М. Әуезов атындағы
Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Қазақстан
инженерлік-технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

11

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

13

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

16

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

19

«Халел Досмұхамедов
атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

20

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

21

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B077 – Өсімдік шаруашылығы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

3

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Қазақстан инженерлік-технологиялық
университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B078 – Мал шаруашылығы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

6

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

7

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Қорқыт Ата атындағы
Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

B079 – Орман шаруашылығы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

2

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B080 – Балық шаруашылығы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

2

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

3

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B082 – Су ресурстары және суды пайдалану

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М. Әуезов атындағы
Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B083 – Ветеринария

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

2

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

B090 – Әлеуметтік жұмыс

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

6

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B091 – Туризм

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

7

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

8

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

10

«Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

11

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

13

«М.С.Нарикбаев
атындағы КазГЮУ» акционерлік қоғамы

14

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

16

«Абай
Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті» мекемесі

17

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

18

«Тұран»
университеті» мекемесі

19

«Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті»
акционерлік қоғамы

20

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

21

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

22

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

23

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

24

«Алматы
менеджмент университеті» білім мекемесі

25

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

26

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

27

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

28

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

29

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

30

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

31

«Қазақ спорт
және туризм академиясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B092 – Тынығу

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай Мырзахметов
атындағы Көкшетау университеті» мекемесі

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

7

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B093 – Мейрамхана ісі және мейманхана
бизнесі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Тұран»
университеті» мекемесі

4

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

5

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

6

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

7

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Алматы менеджмент
университеті» білім мекемесі

9

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

12

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

13

«Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті»
акционерлік қоғамы

14

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

17

«Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

18

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

19

«Қазақ спорт
және туризм академиясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B094 – Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

2

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

13

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

14

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

15

«Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

17

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

18

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

19

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

20

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

21

«Сафи Өтебаев
атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

22

Батыс Қазақстан
инновациялық-технологиялық университеті» жеке меншік жоғары кәсіби білім беру
мекемесі

 B095 – Көлік қызметтері

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

6

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Торайғыров университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«М. Дулатов
атындағы Қостанай инженерлік- экономикалық университеті» жеке мекемесі

11

«Алматы менеджмент
университеті» білім мекемесі

12

«Тұран»
университеті» мекемесі

13

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

16

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

17

«Логистика және
көлік академиясы» акционерлік қоғамы

18

«Жәңгір хан атындағы
Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

19

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

20

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

21

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

22

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

23

«Азаматтық
Авиация Академиясы» акционерлік қоғамы

24

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

25

«Сафи Өтебаев
атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

26

«Л.Б. Гончаров
атындағы Қазақ автомобиль-жол институты» мекемесі

 B140 – Халықаралық қатынастар және
дипломатия

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«НАРХОЗ
Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

3

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

5

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

6

«Тұран»
университеті» мекемесі

7

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«М.С.Нарикбаев
атындағы КазГЮУ» акционерлік қоғамы

10

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті»
акционерлік қоғамы

12

«Алматы
менеджмент университеті» білім мекемесі

13

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

15

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

16

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

 B162 – Жылу энергетикасы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B167 – Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды
ұшуда пайдалану

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Азаматтық
Авиация Академиясы» акционерлік қоғамы

 B171 – Металлургия

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

 B165 – Магистралды желілер және инфрақұрылым

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Логистика және
көлік академиясы» акционерлік қоғамы

B166 – Көліктік имараттар

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

2

«Логистика және
көлік академиясы» акционерлік қоғамы

 B183 – Агроинженерия

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

2

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы

4

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

6

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B271 – Мұнай-газ ісі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

2

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

3

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы
Қысқартылған оқу

B001 – Педагогика және психология

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

4

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

15

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

 B002 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

11

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

14

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

15

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

16

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

17

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

18

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

 B003 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен
әдістемесі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«Еуразия
гуманитарлық институты» жоғары білім мекемесі

5

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

6

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

9

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

15

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

17

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Ө.А. Байқоңыров
атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

19

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

20

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

21

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

22

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

 B005 – Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Павлодар педагогикалық
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

5

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

10

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

14

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

17

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

18

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

19

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

20

«Қазақ спорт
және туризм академиясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

21

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

22

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

23

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

B006 – Музыка мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

6

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

11

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

13

«Ы. Алтынсарин
атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

 B009 – Математика мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

12

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

13

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

14

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B010 – Физика мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

7

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

9

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

B011 – Информатика мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымдарының атауы

1

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Қ. Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

9

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

13

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B012 – Химия мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

6

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

9

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

11

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B013 – Биология мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Халел Досмұхамедов
атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B014 – География мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

3

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B015 – Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін
даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати атындағы
Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

4

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

7

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B016 – Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін
даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати атындағы
Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

5

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

7

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

11

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

13

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

17

«Ш. Есенов атындағы
Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

18

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

19

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

20

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B017 – Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін
даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

9

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

11

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

13

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B018 – Шет тілі мұғалімдерін даярлау

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

5

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY» білім мекемесі

7

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті»
акционерлік қоғамы

9

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

16

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

17

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

18

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

19

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

20

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

21

«Павлодар
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B020 – Арнайы педагогика

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B027 – Театр өнері

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Тұран»
университеті» мекемесі

2

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

3

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B028 – Хореография

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B029 – Аудиовизуалды құрылғылар және медиа
өндіріс

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Тұран» университеті»
мекемесі

B030 – Бейнелеу өнері

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B031 – Сән, дизайн

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Еуразия
технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

5

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

7

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

8

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

9

«Ш. Уәлиханов
атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

12

«Қазақ
технология және бизнес университеті» акционерлік қоғамы

13

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

15

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

16

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B033 – Дінтану және теология

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

2

«Нұр-Мүбарак»
Египет ислам мәдениеті университеті» жеке мекемесі

3

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B034 – Тарих

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

B134 – Археология және этнология

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B036 – Аударма ісі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

4

«Тұран»
университеті» мекемесі

5

«Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

6

«М.С.Нарикбаев
атындағы КазГЮУ» акционерлік қоғамы

7

«Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті»
акционерлік қоғамы

8

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«Еуразия
гуманитарлық институты» жоғары білім мекемесі

11

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

13

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

16

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

18

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

19

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B038 – Әлеуметтану

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B041 – Психология

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  5 «Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

6

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Халел Досмұхамедов
атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Тұран»
университеті» мекемесі

9

«М.С.Нарикбаев
атындағы КазГЮУ» акционерлік қоғамы

10

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B043 – Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу
және мұрағат ісі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

3

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Махамбет Өтемісов
атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

B050 – Биологиялық және сабақтас
ғылымдар

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«Қазақстан инженерлік-технологиялық
университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

5

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

7

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B051 – Қоршаған орта

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

3

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

7

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B052 – Жер туралы ғылым

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B053 – Химия

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B054 – Физика

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B055 – Математика және статистика

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

B056 – Механика

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B057 – Ақпараттық технологиялар

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

4

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі

7

«Қазақстан
инженерлік-технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

8

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

9

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

11

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

12

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Astana IT University» білім мекемесі

14

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

16

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

17

«Тұран»
университеті» мекемесі

18

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

19

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

20

«Халықаралық
ақпараттық технологиялар университеті» акционерлік қоғамы

21

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

22

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

23

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

24

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

25

«Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

26

«Қ. Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

27

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

28

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

29

«Халел Досмұхамедов
атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

30

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

31

«Астана
халықаралық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B058 – Ақпараттық қауіпсіздік

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

2

«Халықаралық
ақпараттық технологиялар университеті» акционерлік қоғамы

3

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B060 – Химиялық инженерия және процестер

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

2

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

3

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B061 – Материалтану және технологиялар

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B062 – Электр техникасы және энергетика

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

2

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті» мекемесі

4

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

7

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

11

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

12

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

13

«Қ.И. Сәтбаев атындағы
Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

14

«Логистика және
көлік академиясы» акционерлік қоғамы

15

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

16

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

17

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

B063 – Электр техникасы және
автоматтандыру

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

4

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

6

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Логистика және
көлік академиясы» акционерлік қоғамы

12

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

13

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B064 – Механика және металл өңдеу

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

6

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

9

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Қазақстан
инженерлік-технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

11

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

13

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

14

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

15

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

16

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B065 – Автокөлік құралдары

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымдарының атауы

1

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

3

«Қазақ ұлттық аграрлық
зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

6

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

8

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

13

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

14

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

15

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

16

«Л.Б. Гончаров
атындағы Қазақ автомобиль-жол институты» мекемесі

17

«Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

18

«Логистика және
көлік академиясы» акционерлік қоғамы

 B066 – Теңіз көлігі және технологиялары

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

B067
– Әуе көлігі және технологиялары

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Азаматтық
Авиация Академиясы» акционерлік қоғамы

 B068 – Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

3

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«Қазақстан
инженерлік-технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

5

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

11

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B069 – Материалдар өндірісі (шыны, қағаз,
пластик, ағаш)

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

2

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

3

«Қарағанды индустриялық
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B070 – Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары
бұйымдары

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

3

«Алматы технологиялық
университеті» акционерлік қоғамы

4

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B071 – Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды
өндіру

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

3

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

8

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

10

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

11

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B072 – Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

2

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B073 – Сәулет

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымдарының атауы

1

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

3

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B074 – Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және
азаматтық құрылыс

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

2

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

3

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

7

«М.Х. Дулати атындағы
Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Рудный
индустриялық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

10

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

11

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

13

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

14

«Халықаралық
білім беру корпорациясы» акционерлік қоғамы

15

«Л.Б. Гончаров
атындағы Қазақ автомобиль-жол институты» мекемесі

 B075 – Кадастр және жерге орналастыру

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

5

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

6

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B076 – Стандарттау, сертификаттау және
метрология (сала бойынша)

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

3

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Қазақстан
инженерлік-технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

7

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

11

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B077 – Өсімдік шаруашылығы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

2

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

6

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Қазақстан
инженерлік-технологиялық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 B078 – Мал шаруашылығы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

B079 – Орман шаруашылығы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

 B082 – Су ресурстары және суды пайдалану

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

2

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B083 – Ветеринария

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

3

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 B091 – Туризм

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

3

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

5

«Университет «Тұран-Астана»
мекемесі

6

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

7

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

8

«М.С.Нарикбаев атындағы
КазГЮУ» акционерлік қоғамы

9

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

10

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

11

«Тұран»
университеті» мекемесі

12

«Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті»
акционерлік қоғамы

13

«І. Жансүгіров
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«Алматы
менеджмент университеті» білім мекемесі

15

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

16

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

17

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

18

«Қазақ спорт
және туризм академиясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B092 – Тынығу

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Манаш Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

5

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B093 – Мейрамхана ісі және мейманхана
бизнесі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Тұран» университеті»
мекемесі

2

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

3

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

4

«Алматы
технологиялық университеті» акционерлік қоғамы

5

«А. Байтұрсынов
атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6

«Алматы
менеджмент университеті» білім мекемесі

7

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

8

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

9

«Қазақстан-Американдық
еркін университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

10

«Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті»
акционерлік қоғамы

11

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

12

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

13

«Университет
«Тұран-Астана» мекемесі

14

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

15

«Қазақ спорт
және туризм академиясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

 B095 – Көлік қызметтері

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«М.Х. Дулати
атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

5

«Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

6

«Алматы
менеджмент университеті» білім мекемесі

7

«Тұран»
университеті» мекемесі

8

«Әбілқас
Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

9

«Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» мемлекеттік емес мекемесі

10

«Логистика және
көлік академиясы» акционерлік қоғамы

11

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

12

«Халықаралық
бизнес университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

13

«Қ. Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

14

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

15

«Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

16

«Азаматтық
Авиация Академиясы» акционерлік қоғамы

17

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

18

«М. Дулатов
атындағы Қостанай инженерлік- экономикалық университеті» жеке мекемесі

19

«Л.Б. Гончаров
атындағы Қазақ автомобиль-жол институты» мекемесі

 B162 – Жылу энергетикасы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Қарағанды индустриялық
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

4

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

B171 – Металлургия

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Қарағанды
индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

«Торайғыров университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

3

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

4

«Ө.А.
Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» жабық акционерлік қоғамы

B271 – Мұнай-газ ісі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарының атауы

1

«Ш. Есенов
атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

2

«Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

3

«Торайғыров
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

4

«М. Әуезов
атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

 

2022 – 2023 оқу жылына
педагогикалық білім беру бағдарламаларының топтары бойынша жоғары білімі бар
кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысының көлемі
көрсетілген жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымдарының тізбесі

 

Даярлау
бағытының коды және атауы

Білім беру бағдарламасы тобының коды

Білім беру бағдарламалары тобының атауы

Барлығы

«Ы.
Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

“Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті” коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

«Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

««Ш. Есенов атындағы Каспий
технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«А. Байтұрсынов атындағы Қостанай
өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Павлодар педагогикалық университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

«Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік
Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық
қазақ-түрік университеті» мекемесі»

«І. Жансүгіров атындағы Жетісу
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Махамбет Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік
педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Дене шынықтыру және
бұқаралыұ спорт академиясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

6B011
Педагогика және психология

В001

Педагогика және
психология

125

5

5

15

5

10

15

5

10

20

5

10

5

10

5

6В012 Мектепке
дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

В002

Мектепке
дейінгі оқыту және тәрбиелеу

350

20

10

20

10

10

30

30

20

20

35

10

15

20

20

80

6В013 Пәндік
мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

В003

Бастауышта
оқыту педагогикасы мен әдістемесі

345

30

10

20

15

35

10

15

20

5

25

45

20

15

15

20

45

В005

Дене шынықтыру
мұғалімдерін даярлау

105

5

10

5

10

10

5

5

10

5

5

5

30

В006

Музыка
мұғалімдерін даярлау

15

5

10

6В015
Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В009

Математика
мұғалімдерін даярлау

370

25

25

5

10

30

5

10

20

20

35

30

10

15

25

20

15

70

В010

Физика
мұғалімдерін даярлау

380

20

25

20

15

25

5

20

20

30

20

40

25

15

30

20

20

30

В011

Информатика
мұғалімдерін даярлау

330

10

25

20

25

15

5

10

25

20

50

25

20

30

20

15

15

В012

Химия
мұғалімдерін даярлау

365

20

25

15

20

10

5

30

25

20

25

40

30

15

15

10

20

40

В013

Биология
мұғалімдерін даярлау

335

10

25

10

15

10

10

10

30

30

35

20

30

15

15

15

20

35

В014

География
мұғалімдерін даярлау

95

5

10

15

10

5

10

10

20

10

6В016
Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау

В015

Гуманитарлық
пәндер мұғалімдерін даярлау

240

30

10

10

10

15

20

10

20

10

20

10

10

5

5

20

10

25

6В017 Тілдер
және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В016

Қазақ тілі мен
әдебиеті мұғалімдерін даярлау

225

20

10

10

25

15

5

15

30

20

30

5

10

30

В017

Орыс тілі мен
әдебиеті мұғалімдерін даярлау

265

10

15

15

15

5

10

10

20

10

40

15

20

25

20

15

20

В018

Шет тілі
мұғалімдерін даярлау

360

20

25

20

15

20

5

10

20

30

15

50

20

10

15

25

20

40

6В018 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

В019

Әлеуметтік
педагогтарды даярлау

110

10

10

10

10

10

10

10

10

30

6В019 арнайы
педагогика мамандарын даярлау

В020

Арнайы
педагогика мамандарын даярлау

230

15

20

15

10

20

25

40

20

15

50

БАРЛЫҒЫ

4245

225

260

215

200

230

100

200

285

240

300

465

200

165

240

230

145

515

30

 

 

2022 – 2023 оқу жылына Қазақстан Республикасының Үкіметі
айқындаған өңірлерге қоныс аударған ауыл жастары арасынан шыққан Қазақстан
Республикасының азаматтарын оқытуға арналған мемлекеттік білім беру
тапсырысының көлемі көрсетілген жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымдарының тізбесі

 

Даярлау
бағытының коды және атауы

Білім беру бағдарламасы тобының коды

Білім беру бағдарламалары тобының атауы

Барлығы

«Павлодар педагогикалық университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

“Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс
Қазақстан университеті” коммерциялық емес акционерлік қоғамы

“Д. Серікбаев атындағы Шығыс
Қазақстан техникалық университеті” коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы

«Alihan
Bokeihan University» білім мекемесі

“Ы.
Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты” коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

«А.
Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы

“Қарағанды индустриялық
университеті” коммерциялық емес акционерлік қоғамы

“Рудный индустриялық
институты” коммерциялық емес акционерлік қоғамы”

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

“Әбілқас Сағынов
атындағы Қарағанды
техникалық университеті” коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»

“Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған
университеті” жабық акционерлік қоғамы

«Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік
Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

“Торайғыров университеті”
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

6B011
Педагогика және психология

В001

Педагогика және
психология

60

5

5

15

5

5

10

5

5

5

6В012 Мектепке
дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

В002

Мектепке
дейінгі оқыту және тәрбиелеу

600

70

80

60

70

70

85

80

35

50

6В013 Пәндік
мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

В003

Бастауышта
оқыту педагогикасы мен әдістемесі

230

35

35

20

25

20

25

20

20

10

20

6В015 Жаратылыстану
пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В009

Математика
мұғалімдерін даярлау

100

10

8

10

10

8

15

21

5

13

В010

Физика
мұғалімдерін даярлау

80

10

19

15

10

10

5

5

6

В011

Информатика
мұғалімдерін даярлау

70

10

15

15

10

10

10

В012

Химия
мұғалімдерін даярлау

80

7

10

15

5

9

10

7

10

7

В013

Биология
мұғалімдерін даярлау

90

10

15

15

15

10

10

5

10

В014

География
мұғалімдерін даярлау

90

10

10

5

15

14

11

15

10

6В016
Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау

В015

Гуманитарлық
пәндер мұғалімдерін даярлау

90

10

10

15

5

10

15

6

19

6В017 Тілдер
және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В016

Қазақ тілі мен
әдебиеті мұғалімдерін даярлау

220

25

40

30

10

20

30

20

10

10

25

В017

Орыс тілі мен
әдебиеті мұғалімдерін даярлау

220

75

80

65

В018

Шет тілі
мұғалімдерін даярлау

200

20

20

30

5

20

30

10

40

5

20

6В018 Әлеуметтік
педагогтарды даярлау

В019

Әлеуметтік
педагогтарды даярлау

90

16

20

14

20

20

6В019 арнайы
педагогика мамандарын даярлау

В020

Арнайы
педагогика мамандарын даярлау

43

8

9

10

8

8

6B061 Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар

В057

Ақпараттық
технологиялар

150

35

20

5

5

10

20

15

20

5

10

5

6В063 Ақпараттық қауіпсіздік

В058

Ақпараттық
қауіпсіздік

150

150

6B062 Телекоммуникациялар

В059

Коммуникациялар
және коммуникациялық технологиялар

84

10

10

30

20

14

6B071 Инженерия және инженерлік іс

В060

Химиялық
инженерия және процестер

50

10

20

20

В062

Электр
техникасы және энергетика

150

20

15

30

20

30

10

25

В063

Электр
техникасы және автоматтандыру

10

2

2

2

2

2

В064

Механика және
металл өңдеу

200

10

20

55

15

20

25

10

20

25

В065

Автокөлік
құралдары

50

5

5

5

5

5

10

5

5

5

6B072 Өндірістік және өңдеу салалары

В068

Азық-түлік
өнімдерінің өндірісі

100

20

5

30

20

25

В069

Материалдар
өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш)

15

15

В070

Тоқыма: киім,
аяқ киім және былғары бұйымдары

25

25

В071

Тау-кен ісі
және пайдалы қазбаларды өндіру

125

10

25

30

25

15

20

В072

Фармацевтикалық
өндіріс технологиясы

15

10

5

6B073 Сәулет және құрылыс

В073

Сәулет

24

12

12

В074

Қала құрылысы,
құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

150

20

40

20

20

15

10

25

В075

Кадастр және
жерге орналастыру

10

10

6B075 Стандарттау, сертификаттау және
метрология (салалар бойынша)

В076

Стандарттау,
сертификаттау және метрология (сала бойынша)

10

5

5

6B081 Агрономия

В077

Өсімдік
шаруашылығы

12

5

2

5

6B082 Мал шаруашылығы

В078

Мал шаруашылығы

10

4

3

3

6B083 Орман шаруашылығы

В079

Орман
шаруашылығы

10

2

3

3

2

6B086 Су ресурстары және суды пайдалану

В082

Су ресурстары
және суды пайдалану

10

10

6В087 Агроинженерия

В183

Агроинженерия

30

30

БАРЛЫҒЫ

3653

321

353

110

223

85

219

351

212

132

445

185

405

187

264

161

 

2022 – 2023 оқу жылына тығыз
қоныстанған және батыс өңірлердің жастарын жетекші жоғары оқу орындарында оқыту
үшін арналған мемлекеттік білім беру тапсырысының көлемі көрсетілген жоғары
және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының тізбесі

 

Атырау облысы

Білім беру
бағдарламасы тобының коды
Білім беру
бағдарламалары тобының атауы
Барлығы Қысқартылған оқуды қоса алғанда «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
«Астана халықаралық университеті» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
«Astana IT University» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
«Университет «Тұран-Астана»
мекемесі
Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
«Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
«Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
«Сулейман
Демирель атындағы университет» мекемесі
«Абылай хан
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті»
акционерлік қоғамы
Толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған
БАРЛЫҒЫ 4000 547 179 0 53 0 74 10 20 0 50 0 134 0 40 3 33 5 7 0
В001 Педагогика және
психология
30 5 7
В002 Мектепке
дейінгі оқыту және тәрбиелеу
125 56 5 5 5 5 5
В003 Бастауышта
оқыту педагогикасы мен әдістемесі
61 54 6 7 6
В009 Математика
мұғалімдерін даярлау
64 10 6 6 3 3
В010 Физика
мұғалімдерін даярлау
86 5 5 4 4 5
В011 Информатика
мұғалімдерін даярлау
57 6 6
В012 Химия
мұғалімдерін даярлау
90 5 6 5 6
В013 Биология
мұғалімдерін даярлау
90 6 6 6
В014 География
мұғалімдерін даярлау
17
В015 Гуманитарлық
пәндер мұғалімдерін даярлау
47 6 6
В016 Қазақ тілі мен
әдебиеті мұғалімдерін даярлау
39 9 5 5
В017 Орыс тілі мен
әдебиеті мұғалімдерін даярлау
51 8 6
В018 Шет тілі
мұғалімдерін даярлау
54 34 6 7
В019 Әлеуметтік
педагогтерді даярлау
26 5
В020 Арнайы
педагогика
45 5 5
В050 Биологиялық
және сабақтас ғылымдар
45 5 5
В051 Қоршаған орта 25
В052 Жер туралы
ғылым
32 6
В053 Химия 51 2 5 7
В054 Физика 67 6 6
В055 Математика және
статистика
40 5
В056 Механика 21 5
В057 Ақпараттық
технологиялар
612 78 10 10 10 10 20 10 5 5
В058 Ақпараттық
қауіпсіздік
497 19 60 60 60
В059 Коммуникациялар
және коммуникациялық технологиялар
129 17 4 4 4
В060 Химиялық
инженерия және процестер
99 26 5
В061 Материалтану
және технологиялар
18 4
В062 Электр
техникасы және энергетика
202 39 10
В162 Жылу
энергетикасы
2
В063 Электр
техникасы және автоматтандыру
79 95 5 5
В064 Механика және
металл өңдеу
171 11
В065 Автокөлік
құралдары
56 10 5
В066 Теңіз көлігі
және технологиялары
15 1
В067 Әуе көлігі және
технологиялары
31
В167 Ұшатын
аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану
13
В165 Магистралды
желілер және инфрақұрылым
6 1
В166 Көліктік
имараттар
28 15
В068 Азық-түлік
өнімдерінің өндірісі
93 11 6
В069 Материалдар
өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш)
22
В070 Тоқыма: киім,
аяқ киім және былғары бұйымдары
85 1
В071 Тау-кен ісі
және пайдалы қазбаларды өндіру
184 12
В171 Металлургия 8 3
В072 Фармацевтикалық
өндіріс технологиясы
100 10
В073 Сәулет 38 2
В074 Қала құрылысы,
құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс
281 22 20 15
В075 Кадастр және
жерге орналастыру
31 2
В076 Стандарттау,
сертификаттау және метрология (сала бойынша)
37 5

 

Маңғыстау облысы

Білім беру бағдарламасы тобының коды

Білім беру бағдарламалары тобының атауы

БАРЛЫҒЫ

Қысқартылған оқуды
қоса алғанда

«Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Астана халықаралық
университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

«Astana IT
University» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

«Университет «Тұран-Астана» мекемесі

«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық
университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетi» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Сулейман Демирель атындағы университет»
мекемесі

«Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық
қатынастар және әлем тілдері университеті» акционерлік қоғамы

толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған толық қысқартылған

БАРЛЫҒЫ

6000

707

248

0

65

0

130

0

29

0

72

6

235

0

51

3

64

2

5

0

В001

Педагогика және
психология

45

30

5

В002

Мектепке
дейінгі оқыту және тәрбиелеу

187

49

15

10

10

10

10

В003

Бастауышта
оқыту педагогикасы мен әдістемесі

91

63

2

3

5

В009

Математика
мұғалімдерін даярлау

96

24

5

5

2

3

6

5

В010

Физика
мұғалімдерін даярлау

129

5

4

4

4

5

В011

Информатика
мұғалімдерін даярлау

85

37

6

6

6

3

3

В012

Химия
мұғалімдерін даярлау

135

10

10

10

В013

Биология
мұғалімдерін даярлау

135

10

10

10

В014

География
мұғалімдерін даярлау

26

6

В015

Гуманитарлық
пәндер мұғалімдерін даярлау

70

5

5

5

В016

Қазақ тілі мен
әдебиеті мұғалімдерін даярлау

58

5

5

3

2

В017

Орыс тілі мен
әдебиеті мұғалімдерін даярлау

77

18

5

5

В018

Шет тілі
мұғалімдерін даярлау

81

22

6

5

5

В019

Әлеуметтік
педагогтерді даярлау

39

2

4

В020

Арнайы
педагогика

67

6

6

В050

Биологиялық
және сабақтас ғылымдар

67

5

5

В051

Қоршаған орта

37

4

5

В052

Жер туралы
ғылым

48

7

7

В053

Химия

77

5

5

5

5

В054

Физика

100

7

7

7

7

В055

Математика және
статистика

60

1

5

5

В056

Механика

31

5

5

В057

Ақпараттық
технологиялар

919

78

20

10

20

29

18

12

В058

Ақпараттық
қауіпсіздік

747

33

60

100

59

В059

Коммуникациялар
және коммуникациялық технологиялар

194

12

10

10

10

В060

Химиялық
инженерия және процестер

149

18

15

В061

Материалтану
және технологиялар

27

6

В062

Электр
техникасы және энергетика

303

11

15

18

В162

Жылу
энергетикасы

4

В063

Электр
техникасы және автоматтандыру

119

57

5

5

В064

Механика және
металл өңдеу

256

38

В065

Автокөлік
құралдары

83

67

6

В066

Теңіз көлігі
және технологиялары

23

14

В067

Әуе көлігі және
технологиялары

46

В167

Ұшатын
аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

19

В165

Магистралды
желілер және инфрақұрылым

9

В166

Көліктік
имараттар

41

4

В068

Азық-түлік
өнімдерінің өндірісі

140

31

10

В069

Материалдар
өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш)

33

В070

Тоқыма: киім,
аяқ киім және былғары бұйымдары

128

3

В071

Тау-кен ісі
және пайдалы қазбаларды өндіру

276

12

В171

Металлургия

11

В072

Фармацевтикалық
өндіріс технологиясы

151

2

20

В073

Сәулет

57

52

5

В074

Қала құрылысы,
құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

421

12

30

30

В075

Кадастр және
жерге орналастыру

47

5

В076

Стандарттау,
сертификаттау және метрология (сала бойынша)

56

8

5

5

 

2022 – 2023 оқу жылына
жастарды батыс өңірлердің жетекші жоғары оқу орындарында оқыту үшін және
сенімгерлік басқарудағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымдары студенттерді оқытуға арналған білім мемлекеттік білім беру
тапсырысының көлемі көрсетілген жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымдарының тізбесі

«М.
Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КеАҚ
Даярлау бағытының коды және атауы

 

Білім беру бағдарламалары
тобының атауы
Барлығы

Толық оқу

Қысқартылған
оқу
Барлығы Тілдік дайындығын күшейту үшін Барлығы
6B01
Педагогикалық ғылымдар
В001 Педагогика және психология 50 50
В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 50 50
6B05
Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар 150 150
В053 Химия 100 100
В054 Физика 100 100
6B06
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
В057 Ақпараттық технологиялар 160 160
В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар 120 120
6B07
Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
В060 Химиялық инженерия және процестер 100 100
В062 Электр техникасы және энергетика 120 120
В064 Механика және металл өңдеу 100 100
В068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі 150 150
В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 100 100
6B08
Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
В077 Өсімдік шаруашылығы 200 200
Барлығы 1500
«Халел
Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ
Даярлау бағытының коды
және атауы 
Білім беру бағдарламалары
тобының атауы
Барлығы

Толық оқу

Қысқартылған
оқу
Барлығы Тілдік дайындығын күшейту үшін Барлығы
6В011 Педагогика және психология В001 Педагогика және психология 10
6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 30
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 30
В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 40
В006 Музыка мұғалімдерін даярлау 20
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау В009 Математика мұғалімдерін даярлау 35
В010 Физика мұғалімдерін даярлау 30
В011 Информатика мұғалімдерін даярлау 30
В012 Химия мұғалімдерін даярлау 30
В013 Биология мұғалімдерін даярлау 30
6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау В015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау 15
6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 25
В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 35
В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 40
6В019 Арнайы педагогика В020 Арнайы педагогика 30
6B02 Өнер және
гуманитарлық ғылымдар
6В021 Өнер В021 Орындаушылық өнер 10 10
В031 Сән, дизайн 30 30
6B022 Гуманитарлық ғылымдар В034 Тарих 10 10
6B023 Тілдер және әдебиет В036 Аударма ісі 30 30
В037 Филология 10 10
В041 Психология 20 20
6В032 Журналистика және ақпарат В042 Журналистика және репортер ісі 30 30
6B041 Бизнес және басқару В044 Менеджмент және басқару 5 5
В045 Аудит және салық салу 5 5
В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі 10 10
В047 Маркетинг және жарнама 5 5
6B042 Құқық В049 Құқық 15 15
6В051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар 10 10
6B052 Қоршаған орта В051 Қоршаған орта 20 20
6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар В053 Химия 10 10
В054 Физика 10 10
6B054 Математика және статистика В055 Математика және статистика 10 10
6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар В057 Ақпараттық технологиялар 40 40
6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар
бойынша)
В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) 15 15
6B084 Балық шаруашылығы В080 Балық шаруашылығы 5 5
6B111 Қызмет көрсету саласы В091 Туризм 20 20
Барлығы 750
«Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және
инжиниринг университеті» КеАҚ
Даярлау бағытының коды
және атауы 
Білім беру бағдарламалары
тобының атауы
Барлығы

Толық оқу

Қысқартылған
оқу
Барлығы Тілдік дайындығын күшейту үшін Барлығы
6B01
Педагогикалық ғылымдар
В001 Педагогика және психология 15 15
В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 15 15
В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 15 15
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау В009 Математика мұғалімдерін даярлау 20 20
В010 Физика мұғалімдерін даярлау 20 20
В011 Информатика мұғалімдерін даярлау 20 20
В012 Химия мұғалімдерін даярлау 20 20
В013 Биология мұғалімдерін даярлау 15 15
В014 География мұғалімдерін даярлау 20 20
6В016
Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау
В015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау 5 5
6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 20 20
В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 20 20
В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 20 20
6B02
Өнер және гуманитарлық ғылымдар
В037 Филология 20 20
Әлеуметтік
ғылымдар, журналистика және ақпарат
В140 Халықаралық қатынастар және дипломатия 5 5
Бизнес,
басқару және құқық
В044 Менеджмент және басқару 5 5
В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі 10 10
В047 Маркетинг және жарнама 5 5
6B05
Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
В051 Қоршаған орта 20 20
6B06
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
В057 Ақпараттық технологиялар 60 60
6B07
Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
В060 Химиялық инженерия және процестер 20 20
В062 Электр техникасы және энергетика 20 20
В162 Жылу энергетикасы 20 20
В064 Механика және металл өңдеу 20 20
В065 Автокөлік құралдары 20 20
В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру 20 20
В271 Мұнай-газ ісі 40 40
В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 20 20
В075 Кадастр және жерге орналастыру 20 20
6В11
Услуги
В091 Туризм 15 15
В093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі 15 15
В094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар 20 20
Барлығы 600
«Сафи Өтебаев атындағы Атырау
мұнай және газ университеті» КеАҚ
Даярлау бағытының коды
және атауы 
Білім беру бағдарламалары
тобының атауы

Барлығы

Толық оқу

Қысқартылған
оқу
Барлығы Тілдік дайындығын күшейту үшін Барлығы
6B04 Бизнес, басқару және құқық
6B041 Бизнес және басқару В044 Менеджмент және басқару 10 10
В045 Аудит және салық салу 10 10
6B06
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6B061
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
В057 Ақпараттық технологиялар 35 35
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
6B071 Инженерия және инженерлік іс

 

В060 Химиялық инженерия және процестер 10 10
В062 Электр техникасы және энергетика 30 30
В063 Электр техникасы және автоматтандыру 30 30
6B072 Өндірістік және өңдеу салалары

 

В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды
өндіру
40 40
В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және
азаматтық құрылыс
25 25  

 

Барлығы: 190

 

 

-ЖАРНАМА-spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- ЖАРНАМА -spot_img

СОҢҒЫ ЖАЗБА