18 C
Нур-Султан
21.09.2023

Білім беру гранттарының тізімі (Магистратура)

2023-2024 оқу жылына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы

Даярлау бағытының коды және атауы Білім беру бағдарламасы тобының коды Білім беру бағдарламалары тобының атауы Ғылыми-педагогикалық магистратура Бейінді магистратура
7М01 Педагогикалық ғылымдар
7M011 Педагогика және психология M001 Педагогика және психология 200 50
7M012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы M002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 200
7M013 Пәндік мамандандырылмаған педагогтерді даярлау M003 Пәндік мамандандырылмаған педагогтерді даярлау 240
M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау 40
M006 Музыка педагогтерін даярлау 20
M007 Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау 7
M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау 20
7M015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтерді даярлау M010 Математика педагогтерін даярлау 400
M011 Физика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) 400 75
M012 Информатика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) 200 75
M013 Химия педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) 280 75
M014 Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) 280 75
M015 География педагогтерін даярлау 110
7M016 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтерді даярлау M016 Тарих педагогтерін даярлау 230
7M017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтерді даярлау M017 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогтерін даярлау 120
M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау 60
M019 Шет тілі педагогтерін даярлау 200 75
7M018 Әлеуметтік педагогтерді даярлау M020 Әлеуметтік педагогика бойынша кадрларды даярлау 60
7M019 Арнайы педагогика M021 Арнайы педагогика 150
Барлығы 3217 425
7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
7M021 Өнер M028 Режиссура 5
M032 Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс 5
M035 Сән, дизайн 80
M036 Полиграфия 10
7M022 Гуманитарлық ғылымдар M050 Философия және әдеп 50
M051 Дінтану және теология 50
M052 Исламтану 20
M053 Тарих 50
М153 Археология және этнология 50
M054 Түркітану 5
M055 Шығыстану 35
7M023 Тілдер және әдебиет M056 Аударма ісі, ілеспе аударма 60
M057 Лингвистика 10
M058 Әдебиет 10
M059 Шетел филологиясы 70
M060 Филология 80
Барлығы 590 0
7М03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат
7M031 Әлеуметтік ғылымдар M061 Әлеуметтану 65
M062 Мәдениеттану 20
M063 Саясаттану және конфликтология 80 15
M064 Халықаралық қатынастар 40
M065 Аймақтану 20
M066 Психология 110
7M032 Журналистика және ақпарат M067 Журналистика және репортер ісі 100
M068 Қоғаммен байланыс 25
M069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі 20
Барлығы 480 15
7М04 Бизнес, басқару және құқық
7M041 Бизнес және басқару M070 Экономика 110
M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару 40
M072 Менеджмент 200
M073 Аудит және салық салу 85
М173 Мемлекеттік аудит 5  
M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі 90
M075 Маркетинг және жарнама 90
M077 Бағалау 10
7M042 Құқық M078 Құқық 125
M079 Сот сараптамасы 30
Барлығы 785 0
7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
7M051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар M080 Биология 170
M081 Генетика 15
M082 Биотехнология 178
M083 Геоботаника 30
7M052 Қоршаған орта M084 География 80
M085 Гидрология 30
M086 Метеорология 20
M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы 80
M088 Гидрогеология және инженерлік геология 35
7M053 Физикалық және химиялық ғылымдар M089 Химия 200
M090 Физика 200
M091 Сейсмология 5
7M054 Математика және статистика M092 Математика және статистика 195
M093 Механика 35
Барлығы 1273 0
7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
7M061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар M094 Ақпараттық технологиялар 900
7M062 Телекоммуникациялар M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар 100 8
7М063 Ақпараттық қауіпсіздік M095 Ақпараттық қауіпсіздік 225
Барлығы 1225 8
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
7M071 Инженерия және инженерлік іс M097 Химиялық инженерия және процесстер 300
M098 Жылу энергетикасы 100
M099 Энергетика және электр техникасы 150 12
M100 Автоматтандыру және басқару 200 10
M101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы 150
M102 Роботты техника және мехатроника 100 6
M103 Механика және металл өңдеу 280 8
M104 Көлік, көліктік техника және технология 160 2
M105 Авиациалық техника және технологиялар 12
M106 Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану 5
M107 Ғарыштық инженерия 45
M108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (қолдану саласы бойынша) 100
M109 Мұнай және кен геофизикасы 50
M110 Теңіз техникасы және технологиялары 5
М210 Магистральды желілер және инфрақұрылым 40
М310 Көлік құрылыстары 27
7M072 Өндірістік және өңдеу салалары M111 Тамақ өнімдерін өндіру 150
M112 Ағаш өңдеу және ағаштан жасалған бұйымдар технологиясы (қолдану саласы бойынша) 10
M113 Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы 5
M114 Тоқыма: киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар 70
M115 Мұнай инженериясы 80
M116 Тау-кен инженериясы 100
M117 Металлургиялық инженерия 165
M118 Пайдалы қазбалар байыту 30
M119 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 50
M120 Маркшейдерлік іс 10
M121 Геология 125
7M073 Сәулет және құрылыс M122 Сәулет 100
M123 Геодезия 100
M124 Құрылыс 200
M125 Құрылыс материалдарын бұйымдары мен конструкцияларын өндіру 140
M126 Көлік құрылысы 40
M127 Инженерлік жүйелер мен желілер 100
M128 Жерге орналастыру 30
7M074 Су шаруашылығы M129 Гидротехникалық құрылыс 30
  М229 Гидромелиорация 5  
  М329 Сумен қамтамасыз ету және суды бұру 5  
  М429 Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару 5  
7M075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) 80 7
Барлығы 3354 45
7M10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету
7M101 Денсаулық сақтау M139 Денсаулық сақтаудағы менеджмент 20
M140 Қоғамдық денсаулық сақтау 70
M141 Мейіргер ісі 40
M142 Фармация 60
M143 Биомедицина 25
M144 Медицина 50
M145 Медициналық-профилактикалық іс 60
Барлығы 325 0
7M08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
7М081 Агрономия M131 Өсімдік шаруашылығы 250 5
7M082 Мал шаруашылығы M132 Мал шаруашылығы 100 2
7M083 Орман шаруашылығы M133 Орман шаруашылығы 20
7M084 Балық шаруашылығы M134 Балық шаруашылығы 10
7M086 Су ресурстары және суды пайдалану M137 Су ресурстары және суды пайдалану 70
7М087 Агроинженерия M135 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету 25
M136 Аграрлық техника және технологиясы 45
Барлығы 520 7
7M09 Ветеринария
7M091 Ветеринария M138 Ветеринария 230
Барлығы 230 0
7M11 Қызмет көрсету
7M102 Әлеуметтік қамтамасыз ету M146 Әлеуметтік жұмыс 60
7M111 Қызмет көрсету саласы M147 Туризм 50
M148 Тынығу 10
M149 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі 20
7М112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау M150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар 80
7M113 Көлік қызметтері M151 Көлік қызметтері 20
M152 Логистика (сала бойынша) 60
Барлығы 300 0
Жиыны 12299 500
«МИФИ» Ұлттық ядролық зерттеу университетінің қазақстандық филиалы 30
М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалы 40
«Назарбаев Университеті» ДБҰ, оның ішінде шетелдік азаматтарды оқытуға 659
Шетел азаматтарына, оның ішінде Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына арналған стипендиялық бағдарлама 50
Жиыны 13078 500

-ЖАРНАМА-

Пікір қалдырыңыз

Please enter your comment!
Please enter your name here

- ЖАРНАМА -

СОҢҒЫ ЖАЗБА

Назарбаев университеті мен мектептері қоғамдық бақылауда болады

Бүгін Сенаттың жалпы отырысында «Қоғамдық бақылау туралы» Заңы мен ілеспе құжат мақұлданды. Заңда қоғамдық бақылау саласын мемлекеттік реттеу тәртібін белгілеу, қоғамдық бақылауға қойылатын талаптарды айқындау,...

Келесі жылы жаңа сұрақтар қосылып, ҰБТ тапсыру уақыты 30 минутқа қысқарады

2024 жылы ҰБТ форматында бірқатар өзгеріс болады. Ол жаңа оқу жылының басында жария етіледі. Бұл болашақ талапкерлерге жоғары оқу орнына түсуге жақсы дайындалуға көмектеседі....

«Болашақ» бағдарламасымен әлемнің тағы 25 оқу орнында білім алуға болады

Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек «Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асырудың кейбір шаралары туралы» бұйрығына қол қойды. Оған сәйкес, «Болашақ» бағдарламасымен білім алатын...

Қалаларда мектеп салынбаған аудандарда тұрғын үй құрылысына тыйым салынады

Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов қалада мектеп салынбаған аудандарда көппәтерлі тұрғын үй құрлысына тыйым салу тәртібін қарастырған заң жобасы әзірленгенін айтты. «Мектептердегі орын тапшылығына байланысты жағдайды...

Мектепті діни ағымдар ордасына айналдырмау керек – Мәжіліс төрағасы хиджаб дауы туралы

Парламент Мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов мектепке хиджабпен бару дауына қатысты пікір білдірді. «Бұл мәселе жөнінде алуан түрлі пікір айтылып жүр. Бірақ Қазақстан – зайырлы мемлекет,...